Ekologie

Profesní růst

Není mi jedno, jaký vliv má naše práce na životní prostředí

Náš obor se velmi rychle posunuje vpřed, zejména proto, že jej úzce ovlivňují klimatické změny.

Teplotní extrémy, sucho a na druhé straně rizika povodní jsou problémy, na které musíme umět reagovat, abychom jejich účinky mohli zmírňovat. Vzdělávám se proto na konferencích, seminářích i samostudiem a přenáším nabyté znalosti do praxe. Navrhuji a propaguji zelené střechy, dešťové zahrady, průlehy, propustné dlažby nebo retenční střechy.

Vzdělávám se i v oboru ochrany prostředí a studuji moderní postupy zakládání a údržby zeleně, sleduji výzkum na poli socioekonomických benefitů zeleně. Sleduji vývoj politiky Zelené infrastruktury a pomáhám její propagaci a implementaci v České republice. Spolupracuji nejen s kolegy a městskými plánovači, ale i s odborníky z ČVUT v Praze.

 

Členství

  • Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (Revizní komise 2009 – 2012, Správní rada 2012-dosud)
  • Předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturu – ČAKA (sekce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu). ČAKA je členem Mezinárodní federace krajinářských architektů (IFLA Europe)
  • Český spolek perenářů (přidružené členství)
  • Česká botanická společnost
  • Spolek umělců Mánes
  • Česká komora architektů – členka Pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu
členství loga

 

Podpis smlouvy s BDLA

Organizační a činnost

Odborná garance a organizace konference Dny zahradní a krajinářské tvorby 2012 a 2013 v Luhačovicích (pořadatel SZKT o.s.)
Organizace mezinárodní výstavy se semináři „Krajinářská architektura Visegradských zemí“ (2013)
Organizace Setkání východoevropských krajinářských architektů v Praze (2012)
Organizace a vedení odborných exkurzí (Francie, Velká Británie, Irsko, Německo)
Spolupráce při organizaci festivalu reSITE 2012 v Praze
Podpora úpravy okraje obce Ctěnice „Grandstand Annual Meadow“
Zájezdy s odbornou tématikou (2016 – Zelená infrastruktura – Sasko a Duryňsko)

Přednášková činnost

Přednášky na seminářích a konferencích, garance odborných programů