Jana Pyšková - zahradní architektka

O mně

Každý projekt je jedinečný a přináší něco nového. Každý klient má svá přání a své představy. Každá lokalita má svá specifika. To mě na mojí práci baví.

Najdeme-li správný způsob, jak nastolit harmonii, najdeme i klíč k dobrému projektu úprav zahrady, parku či veřejného prostoru.

Každému projektu dávám tolik času, kolik potřebuje. Nejlepší nápady někdy přicházejí hned, jindy po týdnech samy jakoby náhodou. Jsou ale výsledkem tvůrčího myšlení, dlouholetých praktických zkušeností a mezioborové spolupráce. Sebelepší design ale obstojí jen tehdy, je-li pečlivě realizován. Proto jsou součástí mých projektů nejlepší technologie. Snažím se je co nejlépe charakterizovat jak pro klienty,  tak pro realizátory.

Nezbytnou podmínkou úspěchu je i porozumění a vzájemný respekt mezi lidmi. Klient, architekt a realizátor by měli být jako rovnostranný trojúhelník. Výsledné dílo je pak harmonické, krásné, funkční a trvalé.

Snažím se ve svých krajinářských projektech uplatňovat principy udržitelnosti: co nejnižší dopady na životní prostředí, úspora energií, dopravních vzdáleností, přizpůsobení se místním podmínkám. Do svých projektů navrhuji přednostně rostliny z nejbližších školek, dřevo domácího původu a kámen z nejbližších lomů.

Vzdělání a praxe

Jsem autorizovaná krajinářská architektka, členka České komory architektů. Vystudovala jsem zahradnictví v Lednici na Moravě (dnešní Mendelova univerzita v Brně). Řadu let pracuji samostatně i v týmech na projektech privátní i veřejné zeleně. Průběžně se vzdělávám na konferencích, seminářích a kurzech.

Nabídka služeb

Konzultace, zastupování investora, dozory
Projekty

  • soukromých zahrad
  • parků, veřejných prostorů
  • speciálně zaměřené (zahrady škol, nemocnic, ústavů)
  • firemní zeleně
  • rekonstrukcí historických parků a zahrad
  • subtropické a tropické zeleně
  • krajinářských opatření pro hospodaření s dešťovou vodou
  • interiérové zeleně

Krajinářské studie
Asistence při výběru rostlin v Čechách i v zahraničí

Zahradni architektura