Ochrana soukromí

Vyhrazujeme si právo na obsah webu

Obsah stránek serveru www.janapyskova.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření textů a fotografií pro jinou než osobní potřebu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu majitele je nezákonné.

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.