Obrazek

Další fáze terénního průzkumu v obci Ostrá

Pracujeme na Koncepční krajinářské studii pro extravilán a intravilán obce Ostrá (s ateliérem Land05). Termín odevzdání je v květnu 2017.