Plánské nábřeží

Vytvoření příjemné promenády k trávení volného času obyvatel i návštěvníků města.