Park Dlážděnka

Výzvy a šance Dlážděnky

+ jedinečný panoramatický výhled na Prahu, součást říční krajiny Vltavy a pradávné historie, klidné zázemí pro široké skupiny obyvatel, silné vazby komunity na park, možnost rozšíření na plochách se zajímavou konfigurací terénu, propojení s krajinou za městem

–  zanedbané stráně pod stávajícím parkem s nepořádkem, snížený pocit bezpečí, absence osvětlení, degradované porosty a nemocné stromy, špatná prostupnost SJ směrem, střety zájmů různých skupin uživatelů, chybějící WC, nedostačující hřiště v hlavní pohledové ose.

Návrh: ucelený rámec, v němž již menší změna bude mít velký význam

Zachování ducha místa a lokální atmosféry, využití terénních rozdílů pro vznik různých prostředí pro odlišně zaměřené skupiny návštěvníků, zlepšení prostupnosti a schůdnosti celého prostoru, zvýšení pocitu bezpečí , obměna stromového patra a zlepšení zdravotního stavu dřevin a založení bylinného patra, typického pro trojské terasy – posílení biodiverzity a udržení dešťové vody v území. Lehká vyhlídka, pohodlný a přitom odolný mobiliář, osvětlení a herní a fitness prvky jsou laděny v jednotném stylu

Efektivnost managementu. V druhé etapě zbudování WC a zdroje pitné vody