Mezinárodní škola v Nebušicích

Úpravy školního kampusu navazovaly na probíhající přestavbu. Proto mají některé trvalý, jiné dočasný charakter. Realizovaná byla proměna hřišť, vnitřního nádvoří a okolí venkovní terasy u jídelny.  Cílem bylo navrhnout provést efektivní, nenáročné úpravy, které zlepší uživatelnost i estetikou úroveň areálu školy.