Koncepční studie pro místo a krajinu v obci Ostrá

Koncepční studie katastru obce hodnotí stávající stav a přináší komplex doporučení, díky jimž se obec a její okolí může relativně nenáročným způsobem proměnit k lepšímu. Krajina řeky Labe je sice pro život lidí příznivá, ale je silně zatížená intenzívním zemědělským využíváním, které s sebou nese i špatnou prostupnost. Nejcennějšími prvky v extravilánu jsou zbytky Šporkovy obory poblíž firmy Montano, břehy jezera, tůně, pozemky na jih od obce v polích, zelený pás mezí směrem ke Stratovu a několik cest. Obrovský a snadno využitelný potenciál má mokřad se soustavou tůní na východ od silnice č. 272, části krajiny poblíž řeky Labe (Liščí díry) a krajina mezi Ostrou, Šnepovem a Mydlovarským luhem. Potenciál má také intravilán obce, zejména proto, že v Ostré dobře funguje sousedská komunikace. Plánování úprav je proto důležité důkladně diskutovat s veřejností a dalšími zájmovými skupinami, které se v katastru pohybují nebo podnikají.