Areál jezdecké akademie Horse Park

Venkovský statek z 19. století byl přestavěn na moderní jezdecké centrum s ubytováním. Zanedbané okolí vyžadovalo citlivé krajinářské úpravy. Střídmě řešený dvůr navazuje na architektonické řešení stavby, v němž se prolíná tradiční s moderním: Uplatnily se zde čtyři prvky: dlažba – staré žulové kostky, mlatová plocha, čtyři stromy a dva pásy vegetace u severní a jižní stěny: Precizně provedené dláždění i zahradnická práce jsou důstojným prostředím pro sochu jezdce od Michala Gabriela.

Okolí statku bylo řešeno jen v bezprostředním okolí statku – výsadby sadu nad budovou, porosty „lesních“ jahod pro děti, slanomilné záhony u fasád. Byly použity technologie, které šetří vodu i zdroje. Znovunavracení krajiny – výsadby alejí, remízů, sadů bylo navrženo jen v úvodní koncepci a dále nezpracováno.

foto: Jana Pyšková, Aleš Kurz, časopis Krásný rok